viernes, 25 de diciembre de 2009

Competències digitals

Actualment les TIC són molt importants en la nostre vida, ja que ens faciliten la manera de comuncar-nos, i de realitzar treballs. Per aquest motiu és imprescindible que tant adults com nens aprenguin a utilitzar-les correctament.

Pel que fa als mestres, haurien d'afegir una competència per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre.
Les dues competències uqe haurian d'adquirir els mestres:

-Normes UNESCO:
Nocions bàsiques de tecnologia: els docents han de conèixer el funcionament bàsic del maquinari i del programari. Han de posseïr un coneixement tecnològic per adquirir coneixement complementaris sobre les disciplines i pedagogia que contribueixen al seu perfeccionament professional.

Aprofundiment de coneixements: ha d'utilitzar amb flexibilitat tots aquells coneixements que tenen adquirits. Els docents també hauran de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols.

Creació de coneixements: Els docents han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus alumnes. Han de tenir la capacitat necessària per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.

-Normes ISTE
Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:

-Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
-Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis
-Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital.
-Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
-Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge

Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants

-Creativitat i innovació
-Comunicació i col·laboració
-Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
-Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
-Ciutadania digital
-Funcionament de la tecnologia i conceptes

No hay comentarios:

Publicar un comentario