viernes, 30 de octubre de 2009

Descripció d'una persona

A la última classe de comunicació oral escrita i digital, cada un de nosaltres vam haver de presentar el nostre powerpoint amb una descripció d'un company/a de classe. Un cop vista la presentació, la resta de companys havia d'esbrinar qui era la persona de la que es paralava en el powerpoint mitjançant les diverses pistes que nosaltres donàvem.
Aquest powerpoint el puc penjar al bloc amb el programa Slideshare, aquest l'hem après a utilitzar a les classes de TIC.

jueves, 29 de octubre de 2009

Comunicació oral, escrita i digital 28.10.09

Dimecres dia 28, després d'haver llegit el llibre de "Com parlar bé en públic" vam haver de fer entre tots un decàleg del bon comunicador. Ens vam dividir per grups de 5 persones aproximadament i cada un havia d'anotar 10 frases per posar en aquest decàleg. Desrpés les vam posar totes en comú i el resultat va estar aquest:

DECÀLEG DEL BON COMUNICADOR

Relacionat amb el contingut

El contingut ha d’estar ben estructurat i clar, cal donar a conèixer al públic la intenció del discurs:
- Fer-se les 4 preguntes bàsiques: per què, què, a qui i com.
- Preparar un bon guió
- Exposar a la introducció les idees principals del discurs.
- Saber argumentar i exemplificar.
- Marcar clarament el final del discurs, destacant les idees principals destacades i trobant la frase clau per tancar el discurs

Cal tenir preparat recursos per introduir en el moment adequat del discurs
- L’orador ha de ser capaç d’improvisar.
- En el discurs no ha de mancar ni ha de sobrar res.
- El bon comunicador ha d’evitar les “coletillas”


Llenguatge corporal

L’orador ha de procurar fer una bona gesticulació, tenir cura de la posició, les mirades, el somriure, i utilitzar tècniques per amagar el nerviosisme, etc.
- Ensenyar el cos sencer dóna seguretat tant a l’orador, com a l’espectador.
- Controlar la respiració, ajuda a controlar els nervis.
- Desplaçar el cos per aproximar-se al públic
- Tenir cura del vestit. Portar la indumentària adequada al públic, respectant sempre la personalitat de l’orador

La veu

Utilitzar un bon to de veu, procurant modular tant el ritme com el volum, acompanya a fer més entenedor el discurs i a destacar els elements claus
- Bon ús de la veu (intensitat, volum, velocitat, entonació, articulació, vocalització, pauses, silencis, ...).
- Claredat i bona pronúncia

La qualitat del llenguatge oral és un dels elements del discurs que fa que els oients puguin seguir i comprendre amb més facilitat.
- Bon ús del llenguatge oral: sintaxi, lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi.
- S’ha de parlar amb claredat i fer ús de frases curtes.


Elements de l’entorn . Proxèmia

Cal tenir cura de l’entorn on es fa el discurs, per tal de crear un clima adequat.
- Eliminar sorolls externs que puguin distreure o crear neguit.
- Procurar que la llum natural o artificial creï un clima agradable
- La comoditat dels seient per als oients és un factor que ajuda a posar més atenció
- L’orador ha de sentir-se còmode i disposar d’un espai on moure’s, on deixar els fulls... i si cal una bona taula
- Cal vetllar per tal que tan l’orador com els oients es puguin comunicar visualment

L’ús dels audiovisuals, és un bon recurs per acompanyar el discurs i a la vegada donar pautes per seguir el contingut.
- És important no abusar dels mitjans audiovisuals i no posar-hi tot el contingut
- La introducció d’imatges i exemples, o frases fetes, mitjançant els audiovisuals ajuda a comprendre i recordar el discurs


Estratègies per a captar el públic


Una bona actitud de proximitat ajuda a adquirir una major complicitat amb el públic
- Si utilitza l’ humor capta millor al públic.

Seminari 27.10.09

En aquesta sessió de Seminari del dimarts vam començar com sempre fem, explicant un conte. En aquesta ocasió van ser dos: "Rinxols d'or" per la Bea Barreal i "Els tres porquets" per l'Esther.
Un cop explicats els dos contes vam parlar tots sobre què ens havien semblat, i si trobavem a faltar alguna cosa en l'explicació.


Foto extreta de: http://www.dmusics.com/cat/Audicions/els-tres-porquets-musics-g.jpg


Foto extreta de: http://blocs.xtec.cat/lacustaria/files/2008/04/ricitos9.jpg

A continuació, vam haver d'escollir un tema per a fer un debat al dia següent. Van sortir diversos temes: fer colònies, uniforme escolar, la natació... Cada un de nosaltres va fer la seva pròpia votació i finalment va sortir el tema de l'uniforme escolar. Ens vam dividir en dos grups, uns a favor i els altres en contra, i a partir d'aquests grups haviem de buscar informació i el dia següent argumentar si estavem en contra o a favor.
Per acabar, ens va repertir els treballs del llibre de lectura, corregits i amb la nota posada.


Frase: "Si o no a l'uniforme escolar"

viernes, 23 de octubre de 2009

Audacity (pràctica)

Aquesta és la pràctica que jo he fet utilitzan l'Audacity. He agafat un arxiu mp3 i l'he obert amb l'audacity. Un cop obert, he seleccionat un tros de la cançó i li he baixat la veu utilitzant un fader d0entrada i un de sortida. En una altre pista, he gravat una frase amb la meva veu i l'he col·locat en la part on he baixat la veu de la canço.
El resultat ha estat aquest:

Conceptes bàsics d'imatge digital.

Les imatges de mapa de bits són les realitzem amb una càmera de fotos, un scanner,... Les característiques més importants d’aquestes imatges són:

La grandària: es refereix a la quantitat de píxels que té una imatge. Per mesurar-ho hem de multiplicar la quantitat de píxels que té la foto hortizontalment, per la quanitat de píxels que té verticalment.

El pes: és el que ocupa la imatge en l'ordinador. Es mesura amb Bytes o/i els seus múltiples.

La resolució: és una mesura de proporció. Es mesura en píxels per pulsada (ppp).

La profunditat del color: Com més color té una imatge més realista és. Fa referència al nombre màxim de colors que pot tenir una imatge.


1TB --> 1000GB
1GB --> 1000MB
1MB --> 1000KB

Perfil d'un bon comunicador

COSES QUE DESCRIUEN A UN BON COMUNICADOR

És important que sigui una persona…

o Segura de sí mateix

o Que vocalitzi correctament i amb les pauses adequades

o Que no tingui vergonya al parlar en públic

o Que estructuri bé el contingut, coneixent la informació que exposarà

o Que parli amb una entonació adient

o Que tingui un vocabulari ampli, i portar-ho a terme tenint en compte el receptor al qual va dirigit

o Que utilitzi un bon llenguatge no verbal (gestos, mirades, recursos...)

o Que tingui una bona aparença física, adequada a la situació

o Que tingui bona capacitat d’improvisar

o Que sàpiga captar l’atenció de l’espectador

o Que tingui capacitat de sintetitzar el contingut

o Dinàmica, i amb recursos

o Que utilitzi suport tècnic, quan sigui necessari

o Que conegui al públic, al qual es dirigeix

o Que tingui poder de convicció i de persuasió

Seria bo que tothom tingués aquestes característiques per poder expressar-nos correctament, però també podem trobar persones que s’expressen perfectament i no reuneixen tots aquests punts.

Per tant, per millorar poc a poc la nostra expressió en públic el que podem fer és triar primer les característiques més bàsiques, per desprès perfeccionar-ho amb la resta.

Així no serà tant complicat ser un bon comunicador!

Comunicació oral, escrita i digital ( Una imatge no val més que mil paraules)

Aquest capítol anomenat "Una imatge val més que mil paraules", està extret del llibre “Una imatge no val més que mil paraules” de l'autor TUSON,J.

El fragment que hem llegit tracta sobre el fet de la utilització d'una imatge o d'una paraula en situacions diverses.
La diferència que trobem entre un concepte i l’altre, és que una imatge no et permet anar més enllà de la realitat, d'allò que veus , en canvi, les paraules en un text ens permeten crear les nostres pròpies imatges sobre el que creiem que es la realitat del que llegim.

Per exemple en una autopista les imatges són més utilitzades alhora d’informar i d'aquesta manera no caus en la distracció que suposaria anar en cotxe i llegir un text.

Actualment, la imatge està agafant una gran importància i la podem veure en el cinema i la televisió.
En conclusió no s'ha de donar més importància a una imatge o a les paraules del text ja que depèn de la situació s'utilitzarà una o l'altre.

BLOCS i WIKIS

Els blocs són un mitjà de comunicació que dónen forma als teus pensaments o idees, els dónes a conèixer i els pots compartir. Són un espai web on publiques les teves idees i pensaments. Podem afegir-hi entrades, les quals es poden editar i queden penjades cronològicament en ordre invers.
en un bloc hi apareixen notícies personals i no professionals.Avui en dia el teu bloc té el mateix pes d'importància que el bloc un professional. A més a més, també existeix la possibilitat d'escriure comentaris, que aquests serveixen per expressar la teva opinió sobre el que has vist i fer-ho arribar a l'autor del bloc.
El contingut d'un bloc és estàtic: les entrades es poden modificar. Les entrades del bloc tenen una entitat independent les undes de les altres,això fa que cada nova entrada substitueixi l'anterior.
En els blocs cada entrada ens mostra la data de l'actualització.

En les wikis en canvi,es permet modificar la informació que posem en una web, i aquesta informació pot ser modificada per qualevol persona.
Podem millorar la manera de fer treball en grup, penjar apunts... L'arxiu de wiki està penjat a la xarxa, sense ocupar espai al disc dur d'un ordinador.
Dins de la pàgina de wiki trobem un historial on ens iforma qui ha intervingut en aquella entrada i la data de la seva actualització.
El contingut dels wikis és dinàmic, s'estructuren per pàgines, i els continguts estàn en constant revisió i modificació.
Les wikis són intemporals, les pàgines s'editen i es revisen en funció dels continguts i no de la data d'actualització, ja que per saber-la cal consultar l'historial de les pàgines.
S'estableix una interecció interna entre els editors.

Música 22.10.09

En aquesta sessió de música del dijous, per grups vam haver de representar dues cançons de les 10 que haviem escollit.
El meu grup vam escollir-ne 10 de ben diferents, on hi havia: jocs cantats, audicions, cançons, moxaines..
La nostre llista era:
-Ton pare no té nas
-Escarbat bum bum
-Galaneta mà
-Cu-cut
-Per tots Sants
-Per Nadal
-Pica manetes
-Peu polidor
-Ploreu ninetes
-Gall i la gallina

Les dues que vam representar nosaltres van ser: Ton pare no té nas i Per tots Sants. La primera vam fer aixecar a tota la classe i posar-se en rollana tot gesticulant la canço mentre la anavam cantant. La segona en canvi, vam fer cuatre cartolines amb una foto del menjar que es deia a la cançó, cada una tenia una fotografía, i quan deien el nom del que teniem a la cartolina feiem una passa endavant i ensenyavem el dibuix.

Tractament d'imatges amb el GIMPAquesta imatges és la original, amb la qual he realitzat la pràctica encarregada amb el Gimp.
Té una grandària de 604 x 453 píxels, i el seu pes és de 39,2 KB.
Aquesta és la nostre imatge escalada. Per arribar a escalar la imatge hemm hagut d'obrir la foto i anar a imatge, escalar imagen, modifiquem els píxels, i ja tenim la nostre imatge escalada.
El resultat ha estat que la fotografía ara té 430 x 338 píxels, i té un pes de 37,0 KB.
Aquesta imatge és un fragment de la nostre imatge original. Per poder-la retallar hem hagut d'obrir la fotografía amb el programa. Hem escollit la eina de tallar, i em seleccionat el tros de la imatge que voliam retallar.
I aquest és el resultat de la nostre imatge retallada.
Aquesta imatge és la que hem retocat. Si ens fixem bé, veiem que jo no porto el llaç blanc que podem veure a la imatge original ( la primera començant per la dreta ).
Per realitzar-ho hem hagut d'obrir la imatge i escollir la eina de clonar. Amb aquesta eina hem seleccionat un tros de la imatge amb el color que desitjavem i seguidament em pintat el llaç blanc amb el color de la paret.
I aquest és el resultat de la meva imatge retocada.

Seminari 20.10.09

En aquesta sessió del seminari vam començar com sempre, una explicació d'un conte per part d'una de les nostres companyes.

Un cop acabada l'explicació del conte, vam començar a comentar què ens havia semblar el llibre de l'Eulàlia Bosch, Educació i vida quotidiana. Cada un de nosaltres va explicar quins dos assaigs havia escollit i el perquè de la seva tria. Vam poder veure que molts de nosaltres haviem coincidit en l'elecció d'alguns capítols.

Per acabar la sessió del Seminari, vam haver d'entregar els nostres treballs a la tutora.

Frase: "En això consistex també l'educació, a escoltar els nens i deixar-se endur pels encants dels seus dubtes"

miércoles, 7 de octubre de 2009

"La cesta de los tesoros"

A classe de plàstica hem estat veient un vídeo que es deia: El cesto de los tesoros.
En aquest vídeo hem pogut observar que hi havia un cistell amb un munt d'objectes de diferents tamanys, tactes, formes... i que al voltant d'ell hi havia 3 nens. Aquests nens agafaven tot el que volien d'aquell cistell i exploraven què era. Veiem que la majoria de nens es posaven les coses a la boca, i normalment els hi cridava l'atenció allò que tenia el company del costat.
Aquí us deixo un vídeo com a exemple:

Seminari. 06/10/09

Ahir la tercera sessió de Seminari la vam començar amb l'explicació de dos contes explicats per dues companyes. Aquests dos eren molt diferents un de l'altre, un era un conte tradicional i l'altre era inventat per la pròpia companya.

Després la tutora ens va repartir el guió de treball del llibre que hem d'anar llegint "Educació i vida quotidiana" de l'Eulàlia Bosch, i del que hem de presentar un treball el dia 20 d'aquest mes.

Per acabar, vam estar analitzant un article del 23 de novembre de 2009, La Vanguardia, anomenat "El fracaso escolar viene de casa". Vam llegir-lo entre tots i un cop acabada la lectura, cada un de nosaltres va poder expressar la seva opinió sobre el que vam estar llegint. La majoria de nosaltres vam coincidir en què la familia té un pes molt important en l'educació del seu fill i en la motivació alhora d'aprendre, però per altre banda, l'escola també ha de tenir un pes mínim ja que com és evident, l'escola ha de formar part de l'aprenentage d'aquest nen.


Frase: "Pares i escola formen part de l'educació de l'infant"